Akcja informacja

Bezpłatne zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów i uczennic kla I-III gimnazjum - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS Człowiek najlepsza inwestycja


O szkole

W skład Zespołu Szkół Samorządowych
w Rzykach wchodzą:
- Przedszkole Publiczne,
- Szkoła Podstawowa im. Mariana Kowalskiego
- Gimnazjum

Adres

Zespół Szkół Samorządowych
Rzyki, os. Szczęśniaki 1
34-125 Sułkowice
Tel (33) 875 15 20