Akcja edukacyjna dla Ciebie

Wyższy poziom kompetencji kluczowych oraz indywidualizacja podejścia do uczniów
Akcja edukacyjna dla CiebieZajęcia wyrównawcze z matematyki


Podczas zajęć wyrównawczych z matematyki stosowana jest indywidualna praca z uczniem, a także praca w grupach. Indywidualizacja procesu nauczania wyzwala aktywność uczniów, pozwala lepiej poznać zasób ich wiadomości oraz poziom rozumienia nauczanych treści. Praca w grupach uczy współpracy, współdziałania oraz komunikacji. Podstawową cechą zajęć jest otwartość na oczekiwania i propozycje uczniów, a tym samym stworzenie warunków dla rozwijania samodzielności i kreatywności uczniów. Aby uatrakcyjnić proces nauczania, a tym samym wzbudzać zainteresowanie uczniów nauką stosowane są różnorodne metody pracy. Bardzo ciekawe i twórcze dla uczniów są gry oraz zabawy dydaktyczne. Na zajęciach matematycznych wykorzystywane są także programy komputerowe oraz ćwiczenia interaktywne. Odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne uatrakcyjniają zajęcia, rozbudzają naturalną ciekawość uczniów i rozwijają ich zainteresowanie przedmiotem.

Opiekun grupy: mgr L. HrapkowiczAkcja edukacyjna dla CiebieGry dydaktyczne – nauka poprzez zabawę.


Często przekazywana w tradycyjny sposób wiedza matematyczna jest dla niektórych uczniów trudna i nieciekawa, tymczasem zabawa zachęca do myślenia i czasem ona właśnie bywa dla nich kluczem do zrozumienia skomplikowanych zagadnień. Podczas zajęć wyrównawczych uczniowie korzystali z gier, które odgrywają dużą rolę w kształtowaniu pojęć oraz utrwalaniu poznanej wiedzy (domino matematyczne - potęgi, „Scrabble matematyczne”, gry dydaktyczne GWO usprawniające obliczanie układów równań i korzystanie z twierdzenia Pitagorasa oraz „Prawo dżungli”). Taka forma zajęć zwiększyła zaangażowanie uczniów, a zarazem zmniejszyła ich niechęć do rozwiązywania zadań. Chęć wygrania motywowała uczestników do działania i wysiłku myślowego. Gry dydaktyczne uczyły także przestrzegania zasad pracy w grupie i rozwijały pożądane w uczeniu się cechy charakteru: wytrwałość, cierpliwość, dociekliwość.

Opiekun grupy: mgr L. HrapkowiczO szkole

W skład Zespołu Szkół Samorządowych
w Rzykach wchodzą:
- Przedszkole Publiczne,
- Szkoła Podstawowa im. Mariana Kowalskiego


Adres

Zespół Szkół Samorządowych
Rzyki, os. Szczęśniaki 1
34-125 Sułkowice
Tel (33) 875 15 20


O stronie

Do prawidłowego działania strony potrzebny jest Adobe Shockwave Player