Akcja edukacyjna dla Ciebie

Wyższy poziom kompetencji kluczowych oraz indywidualizacja podejścia do uczniówStyczniowe spotkania z biologią

Powłoka ciała

Nasza grupa projektowa podczas styczniowych spotkań zgłębiała tajemnice ludzkiego ciała. Zajęcia rozpoczęliśmy od omówienia budowy skóry człowieka na podstawie rysunków, następnie przedstawiliśmy jej funkcje. W celu wykazania, że skóra jest narządem zmysłu, zaplanowaliśmy stosowne doświadczenia. W pierwszym z nich sprawdzaliśmy gęstość rozmieszczenia receptorów w skórze różnych części ciała. Kolejnym wykazaliśmy, że receptory ciepła i zimna wykazują zdolność adaptacji do temperatury otoczenia. W tym celu młodzież naszego koła trzymała dłonie w ciepłej i zimnej wodzie, mierząc przy tym czas za pomocą stoperów. Następnie wyszukiwaliśmy informacje dotyczące najczęstszych chorób skóry, przypomnieliśmy także zasady postępowania w przypadku trądziku młodzieńczego. Na zakończenie naszego spotkania omówiliśmy zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku oparzeń i odmrożeń. Przypomnieliśmy sobie regułę dziewiątek, stosowaną do oceny rozległości powierzchni oparzonej. W trakcie zajęć młodzież ćwiczyła umiejętność planowania doświadczeń, dokonywania obserwacji i wyciągania prawidłowych wniosków.

opiekun grupy: mgr Małgorzata PławeckaAparat ruchu

Kolejnym tematem naszego styczniowego spotkania był układ ruchu człowieka. Przypomnieliśmy sobie podstawowe wiadomości dotyczące budowy czaszki, kręgosłupa, klatki piersiowej, miednicy i kończyn. Następnie przyjrzeliśmy się z bliska kości udowej na przekroju oraz rozpoznawaliśmy tkankę kostną zbitą i gąbczastą. W celu określenia roli składników chemicznych budujących kości wykonaliśmy także doświadczenie, wkładając kość z kurczaka do słoika z octem. W wyniku jego działania kość stała się giętka i elastyczna, gdyż składniki mineralne zostały w nim rozpuszczone. Następnie na podstawie zdjęć rentgenowskich omówiliśmy urazy kończyn oraz zasady udzielania pierwszej pomocy. Nasze spotkanie zakończyliśmy konkursem na najlepszego znawcę kości ludzkiego ciała, który obejmował wskazywanie ich na szkielecie i podawanie nazw anatomicznych. Jego celem było rozwijanie umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. Dzięki tym zajęciom młodzież nauczyła się lokalizowania kości w swoim ciele

opiekun grupy: mgr Małgorzata PławeckaO szkole

W skład Zespołu Szkół Samorządowych
w Rzykach wchodzą:
- Przedszkole Publiczne,
- Szkoła Podstawowa im. Mariana Kowalskiego
- Gimnazjum

Godne uwagi

Adres

Zespół Szkół Samorządowych
Rzyki, os. Szczęśniaki 1
34-125 Sułkowice
Tel (33) 875 15 20