Ciekawe wydarzenia
z życia szkoły

PRZEDSZKOLE
SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASY GIMNAZJALNE


Co w trawie piszczy ...

czyli najważniejsze informacje i ogłoszenia:
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021


Klasy 1-3
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8KOMUNIKAT


Drodzy Rodzice!

Informujemy, że w dniach od 01.07.2020 r. do 15.07.2020 r.

w sekretariacie szkoły będą dostępne

listy przydziału dzieci do klas pierwszych oraz grup przedszkolnych.

Zainteresowanych zapraszamy w godzinach od 8:00 do 12:00.Apel Dyrektora RCKiK w Krakowie

Projekt „Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!”


Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie wraz Małopolskim Kuratorem Oświaty zapraszają wszystkich uczniów szkół podstawowych z całej Małopolski do wzięcia udziału w projekcie pt. „Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!”. Celem projektu jest integracja międzypokoleniowa, w której dzieci i młodzież w ciekawy, atrakcyjny i komunikatywny sposób poinformują seniorów z jak nie stać się ofiarą oszustwa.
Program stypendialny KLASA

KOMUNIKATKOMUNIKAT


Informujemy, że nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

którą wprowadzono 25 marca br., została przedłużona do 26 czerwca.

O szczegółach dotyczących uroczystości zakończenia roku szkolnego 2019/2020

i odbioru świadectw, poinformujemy w najbliższym czasie.


KOMUNIKAT

Wytyczne istotne dla zdających egzamin

KOMUNIKAT

Dn. 21.05.2020 r. nasza szkoła otrzymała 8 tabletów.

W najbliższym czasie zostaną one wypożyczone uczniom.
Więcej o tym projekcie pod poniższym linkiem:KOMUNIKAT

 • W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej,
 • Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych,
 • Szkoła przy organizacji konsultacji uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,
 • Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.


KOMUNIKAT

Nowy harmonogram z terminami rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
Kangur Matematyczny

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach konkurs Kangur 2020 zostanie przeprowadzony drogą internetową (w godzinach popołudniowych) za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.

Konkurs poprzedzony będzie tzw. konkursem próbnym. Terminarz jest następujący:

KategoriaKonkurs próbnyKonkurs Kangur 2020
Student 22.05.202028.05.2020 (czwartek)
Junior 22.05.202029.05.2020 (piątek)
Kadet 25.05.202002.06.2020 (wtorek)
Beniamin25.05.202003.06.2020 (środa)
Maluch 26.05.202004.06.2020 (czwartek)
Żaczek 26.05.202005.06.2020 (piątek)


Bliższych informacji udzielają Szkolni Koordynatorzy Konkursu.

Uczestnicy Konkursu proszeni są o zapoznanie się z dokumentem:
Nowa aktywność dla Członków Klubu Szkół UNICEF ZSS Rzyki

W tym miesiącu chciałabym podzielić się z Członkami Klubu Szkół UNICEF informacjami o tym, jak młode osoby z różnych stron świata radzą sobie podczas epidemii koronawirusa. Tym samym pragnę zachęcić uczniów do podzielenia się swoimi doświadczeniami.

W artykule „Życie młodych osób podczas epidemii koronawirusa” zebrano:

 • historie dzieci z różnych stron świata, które uczestniczą w edukacji zdalnej,
 • link do filmu, będącego krótkim nagraniem rozmowy nastolatków z kilku europejskich krajów,
 • pomysły, jak uczniowie mogą zaprezentować swoje własne przeżycia, podczas wirtualnych spotkań w grupie, bądź w formie indywidualnej pracy, wykorzystującej techniki artystyczne.


Mam nadzieję, że będzie on inspiracją dla uczniów do refleksji nad własnym samopoczuciem w czasie epidemii i izolacji społecznej.

Jestem świadoma, że stan wynikający z epidemii i zamknięcia placówek edukacyjnych jest czasem trudnym, zwłaszcza dla uczniów, którzy borykają się w swoim życiu z różnymi problemami. Niestety dla części z nich koszty izolacji społecznej mogą być ogromne. Dlatego zwracam się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na samopoczucie uczniów i reagowanie na wszystkie niepokojące sygnały. Nauczyciel, wychowawca to bardzo często kolejna, zaraz po rodzicu, najbardziej zaufana osoba dorosła w życiu dziecka. Warto poruszyć zatem trudne tematy w rozmowie z uczniami i wskazać im, gdzie mogą w razie potrzeby, szukać wsparcia. Oby potrzebowali go jak najmniej.

Dziękuję za zainteresowanie
Koordynator JK Łysoń
KOMUNIKATYUWAGA:

Terminy mogą ulec zmianie.
KOMUNIKATY

Decyzją Burmistrza Andrychowa Tomasza Żaka od 11 maja 2020 r. wznawiają prace przedszkola:

 • Przedszkole nr 2 w Andrychowie,
 • Przedszkole w ZSS Sułkowicach Bolęcinie,
 • Przedszkole w ZSS Roczynach

Powyższe placówki pełnią dyżur od 11 do 15 maja dla całej Gminy.

Od 18 maja br. planowane jest otwarcie wszystkich placówek przedszkolnych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem:
 • ZZS Roczyny: 33 875 14 23,
 • Przedszkole nr 2: 33 875 23 29,
 • ZSS Sułkowice Bolęcina: 33 875 33 78
KONKURSY

Talenty poszukiwane! Wokaliści i recytatorzy na start!


Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie zaprasza dzieci i młodzież z Gminy Andrychów do udziału w konkursach: V Konkurs Wokalny „ŚPIEWANKA” oraz XIII Gminny Konkurs Recytatorski „SZELKI – HUMOR W LITERATURZE” w wersji on-line! Zgłoszenia są już przyjmowane!

W czasach pandemii koronawirusa nie można organizować konkursów stacjonarnie. CKiW w Andrychowie podjęło więc decyzję, by konkursy, cyklicznie odbywające się w naszej gminie, przeprowadzić w wersji on-line. Nowa formuła obu konkursów oznacza, że uczestnicy nie będą prezentowali się na scenie, jak dotychczas, a będą proszeni o zarejestrowanie swojej prezentacji poprzez zapis obrazu i dźwięku kamerą cyfrową (np. smartfonem) i kolejno przesłanie drogą elektroniczną linku do nagranej prezentacji (filmu).

V KONKURS WOKALNY „ŚPIEWANKA” on-line!

Dla kogo? Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych z Gminy Andrychów. Uczestnicy Konkursu oceniani będą przez Jury w trzech kategoriach wiekowych: I kategoria – uczniowie klas I-III, II kategoria – uczniowie klas IV-VI, III kategoria – uczniowie klas VII-VIII.
To konkurs, którego głównymi celami są: wyłonienie talentów wokalnych wśród dzieci i młodzieży, stworzenie uczestnikom możliwości rozwoju i promocji, a także rozbudzanie potrzeb kulturalnych i ich zaspokajanie przy zastosowaniu nowych form (on-line) przeprowadzania konkursów w czasie trwania stanu epidemii w kraju.
Regulamin Konkursu oraz niezbędne formularze do pobrania na stronie: www.kultura.andrychow.eu
Zgłoszenia przyjmowane są do 21 maja 2020 r.

XIII Gminny Konkurs Recytatorski „SZELKI – HUMOR W LITERATURZE” on-line!

Dla kogo? Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych z Gminy Andrychów. Uczestnicy Konkursu oceniani będą przez Jury w trzech grupach wiekowych: I grupa – uczniowie klas I-III, II grupa – uczniowie klas IV-VI, III grupa – uczniowie klas VII-VIII.
Celami Konkursu są, m. in.: promowanie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja humorystycznej twórczości poetyckiej oraz inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz artystyczna konfrontacja młodych recytatorów metodą on-line.
Regulamin Konkursu oraz niezbędne formularze do pobrania na stronie: www.kultura.andrychow.eu
Zgłoszenia przyjmowane są do 9 czerwca 2020 r.

Organizator: Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

Patroni medialni konkursów: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie


KOMUNIKAT

Rodzice/Prawni opiekunowie/Uczniowie!

Informujemy, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. (termin dodatkowy – 7-9 lipca 2020r.)

Chcielibyśmy podziękować Państwu oraz Wam, Uczniowie, za tak rzetelną i skuteczną naukę, pracę w domu. Wymiar Waszych działań jest bezcenny. Przygotowanie dziecka do zajęć szkolnych, pomoc w odrobieniu zadanych treści, dopilnowanie, aby były one staranne, odesłane w terminach, stanowi
o Waszej sile, odpowiedzialności i elastyczności w odniesieniu do obecnej trudnej sytuacji. Rozumiemy trud Waszych działań.

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Chcemy Was wspierać i pomagać Wam w tej kryzysowej sytuacji. Prosimy, zrozumcie też nas. Sami uczymy się nowych narzędzi, metod i form pracy zdalnej, uczymy i przekazujemy Wam wiedzę. Chcielibyśmy, aby ta obopólna praca powiodła się. Życzymy wytrwałości i zdrowia.
Mamy tez ogromną prośbę do Uczniów i Rodziców, którzy jeszcze nie do końca odnaleźli się w procesie kształcenia na odległość. Jeżeli macie Państwo, Uczniowie pytania, wątpliwości, prosimy piszcie, telefonujcie do nauczycieli.
Pragniemy przypomnieć o rozwiązaniach prawnych regulujących kwestie obowiązku sprawowania nadzoru nad spełnianiem obowiązku szkolnego przez uczniów zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), dalej „Prawo oświatowe” oraz uregulowania opracowane na czas pandemii zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 35 ust. 1 Prawa oświatowego nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
W przypadku ustalenia przez dyrektora szkoły, że uczeń jego szkoły nie realizuje obowiązku szkolnego, zobowiązany jest w pierwszej kolejności podjąć działania o charakterze wychowawczym, jak próba kontaktu z przedstawicielami ustawowym dziecka (zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 2 Prawa oświatowego obowiązkiem rodziców dziecka jest zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne) i wyjaśnienie przyczyn braku uczestnictwa ucznia
w organizowanym przez szkołę nauczaniu zdalnym przez, które należy rozumieć m.in. prowadzone przez nauczyciela zajęcia on-line (w czasie rzeczywistym) oraz w innej formie np. poprzez wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, korzystanie z materiałów dydaktycznych dostępnych w sieci.
W dalszej kolejności (przy braku kontaktu z przedstawicielem ustawowym, bądź też dalszy brak realizacji obowiązku szkolnego przez ucznia) dyrektor szkoły zobowiązany jest do podjęcia odpowiednich środków prawnych tj. zawiadomić organ prowadzący szkołę (wójta, burmistrza, prezydenta miasta),
a w przypadku zagrożenia dobra dziecka, właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka, sąd opiekuńczy (postępowania te mogą być prowadzono równolegle).

Dyrekcja ZSS w Rzykach


Życzenia Wielkanocne 2020
Komunikat

Szanowni Rodzice!

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa i Pracowników Szkoły (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 25 marca 2020 r. poz. 530) Dyrektor ZSS w Rzykach podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Publicznego

Lista dzieci - kliknij TUTAJ >>
Komunikat

W związku z zaistniałą sytuacją, wpłaty za żywienie za marzec 2020 r. będą dokonywane w momencie ustabilizowania się sytuacji w kraju.

O możliwości uregulowania opłat poinformujemy Państwa na stronie szkoły.


Przypominamy, że w szkole podstawowej od 09.04 do 14.04. trwa przerwa świąteczna.

Przerwa świąteczna w przedszkolu trwa od 11.04 do 13.04.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej: Ważna informacja dotycząca bieżącej sytuacji!

Od dnia 16 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Andrychowie zawiesza bezpośrednią pracę z dziećmi i ich rodzicami.
Z powodu zagrożenia epidemicznego kontaktujemy się zdalnie – prosimy o kontakt telefoniczny ze specjalistami.

Szczegóły: w poradni zostają wprowadzone dyżury telefoniczne. Będą obowiązywały do 10 kwietnia włącznie.
Poniżej podane są numery telefonów, pod którymi dyżurują nasi specjaliści do dyspozycji dzieci z naszego terenu i ich rodziców.
Służą radą i bieżącymi konsultacjami w godzinach od 13.00 do 17.00:

 • Dyrektor Poradni – mgr Krystyna Rajs, psycholog – nr tel. 515 153 986
 • psycholog mgr Teresa Lipowiecka – nr tel. 504 093 552
 • psycholog mgr Ewa Ramenda – nr tel. 600 613 824 (pracuje w poniedziałki, wtorki i środy)
 • psycholog mgr Maria Mrowiec – nr tel. 609 164 793
 • psycholog mgr Anna Ogorzały – nr tel. 690 049 895
 • pedagog mgr Grażyna Dyrlaga – nr tel. 506 414 490
 • pedagog mgr Małgorzata Wierońska – nr tel. 600 658 994
 • pedagog mgr Ewa Bloch – nr tel. 508 823 157
 • logopeda mgr Bożena Senkowska – nr tel. 661 916 329
 • logopeda mgr Ilona Okruta – nr tel. 696 951 552


Więcej info: https://www.pppandrychow.pl
Listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia
do Przedszkola Publicznego w ZSS w Rzykach.

KONKURSY NA KARTKI WIELKANOCNE W JĘZYKU ANGIELSKIM I NIEMIECKIM


Informacja do rodziców - NAUKA ZDALNA

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Informujemy, że – zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej - w dniach od 25 marca do 10 kwietnia 2020 nasza szkoła będzie prowadziła realizację podstawy programowej poprzez zdalne nauczanie.
Do dn. 24 marca pracujemy według ustalonych do tej pory zasad.

Prosimy rodziców i uczniów o sprawdzanie informacji i komunikatów wysyłanych przez e-dziennik oraz umieszczanych na szkolnej stronie internetowej.

W przypadku problemów związanych z odbieraniem informacji wysyłanych przez nauczycieli i wychowawców, prosimy o kontakt.

Ustalenia organizacyjne:

- od 25 marca uczeń, wchodząc na stronę internetową szkoły, będzie mógł pobrać opracowane materiały na dany dzień;

- harmonogram zajęć poszczególnych oddziałów oparty będzie na dotychczasowym podziale godzin oddziałów klasowych;

- w przypadku lekcji on-line nauczyciel ustali z oddziałem klasowym formę i zakres czasowy kontaktu z uczniami w celu przygotowania się do internetowej transmisji video lub czatu;

- uwzględnimy w swojej pracy dyżury on-line dla uczniów i rodziców.

O kolejnych ustaleniach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Z wyrazami szacunku
Dyrekcja ZSS w Rzykach

MATERIAŁY DO NAUKI ZDALNEJ DLA KLAS 1-8

kliknij TUTAJ >>>

Informacja do rodziców - NAUKA ZDALNA

Drodzy Rodzice!

Dziękujemy Wam za zaangażowanie, wsparcie i pomoc w czasie nauki zdalnej Waszych Dzieci. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jest to łatwe, zwłaszcza gdy ma się kilkoro uczniów w domu i trzeba jeszcze wykonywać obowiązki zawodowe.

Dziękujemy za każde wskazówki, które na bieżąco przekazujecie nauczycielom i dyrekcji. Wszyscy próbujemy się odnaleźć w nowej sytuacji, a Państwa uwagi rozwiązywać w miarę naszych możliwości. My - nauczyciele uczymy się pracy zdalnej i staramy się, aby ten sposób nauki był atrakcyjny dla dzieci.

Codzienna praca zdalna i aktywność Waszych Dzieci pokazuje, że są wspaniali i odpowiedzialni. Mamy świadomość wysiłku, jaki wkładacie w ten proces w obecnej sytuacji i już teraz dziękujemy za motywowanie dzieci do nauki i wszelką pomoc.

Na stronie internetowej szkoły zamieszczamy informacje o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów oraz zasad bezpieczeństwa w sieci. Zachęcamy również do zapoznania się z opracowaniami dotyczącymi organizowania dzieciom warunków do nauki w domu, motywowania i wspierania do systematycznego uczenia się poza szkołą.

LINK do naszej strony z INFORMACJAMI na temat ZDALNEJ NAUKI: znajduje się TUTAJ >>>

Czekamy na dalsze informacje dotyczące organizacji pracy. O wszelkich ustaleniach będziemy Państwa informować.

Z wyrazami szacunku
Dyrekcja ZSS w Rzykach


KOMUNIKATY

Szanowni Państwo!

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz działaniami mającymi na celu minimalizowanie ryzyka zakażenia, Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktyczno - edukacyjnych w terminie 12.03.2020r. – 25.03.2020r. Od poniedziałku - 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkola i szkoły. Rodzice, którzy nie będą w stanie zapewnić opieki dzieciom, w ciągu najbliższych dwóch dni (12 i 13 marca) mogą skorzystać z pomocy szkoły i przedszkola w zakresie zajęć opiekuńczych.

Rodzicu!

• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. W czasie tych dwóch tygodni będzie prowadzone nauczanie online. Nauczyciele udostępnią szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Szczegółowe informacje będą przekazywane na bieżąco;
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny i zorganizuj tak zajęcia, aby nie musiało wychodzić z domu;
• unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Dyrekcja ZSS w RzykachKOMUNIKATY

Szanowni Państwo!

1. Zwracam się z apelem do wszystkich Rodziców o nieposyłanie do szkoły dzieci chorych i przeziębionych.

2. Proszę zapoznać się z informacjami Głównego Inspektora Sanitarnego:

Komunikat głównego inspektora sanitarnego w sprawie potwierdzonego przypadku koronawirusa

3. Proszę, aby Rodzice i uczniowie, którzy przebywali w rejonach występowania koronawirusa i mają objawy, tj. gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem bezzwłocznie telefonicznie powiadomili stację sanitarno – epidemiologiczna (Wadowice nr tel. 698926976) i zgłosili się do oddziału zakaźnego (informacje na temat oddziałów zakaźnych udziela PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WADOWICACH).
Jeśli nie zaobserwowano ww. objawów, należy przez kolejne 14 dni kontrolować stan zdrowia: codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych: złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel.

4. Informujemy, że w ZSS w Rzykach podejmujemy działania profilaktyczne, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia:
- na bieżąco przekazujemy informacje dotyczące higieny;
- zwracamy uwagę na częste mycie rąk, zgodnie z instrukcją;
- wietrzymy sale lekcyjne;

Zwracamy się z prośbą do Rodziców o zaopatrzenie dzieci w chusteczki higieniczne.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 800 190 590

Dyrekcja ZSS w Rzykach
KOMUNIKATY

Drodzy Uczniowie,
w zawiązku z rozpoczęciem zajęć wychowania fizycznego w klasie 4 na basenie,

od poniedziałku – 9 marca, będzie obowiązywał nowy plan lekcji,

będzie on zamieszczony w e-dzienniku w najbliższy piątek.

KOMUNIKATY

W dniach 4-6 marca odbędą się egzaminy próbne klas 7 i 8.

Bliższych informacji na ten temat będą udzielać wychowawcy klas.

Na egzaminie próbnym uczniów obowiązuje strój galowy.

Należy posiadać legitymację, czarne długopisy, przybory na egzamin z matematyki.

KOMUNIKATY

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach
przypadkami zachorowań na koronawirusa - KLIKNIJ i przeczytaj TUTAJ>>

Co musisz wiedzieć o koronawirusie? - KLIKNIJ tutaj>>
KOMUNIKATY

Drodzy Uczniowie, przypominamy Wam o zasadach bezpieczeństwa w poruszaniu się do i ze szkoły oraz zachęcamy do noszenia odblasków

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS 8

ZARZĄDZENIE NR 6/20 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/2021

Załącznik Nr 1
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/2021
WPŁATY ZA WYŻYWIENIE


Wpłaty za wyżywienie pobierają
Panie INTENDENTKI w swoim biurze do 7-go każdego miesiąca
w godz. 7.00 – 14.00


Opłata za wyżywienie - LUTY 2020:
zupy – 22,50 ZŁ
II dania – 45 ZŁ
obiad – 67,50 ZŁ
herbaty – 1,80 ZŁrekrutacja do przedszkola

Informacja w sprawie rekrutacji do przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Andrychów
na rok szkolny 2020/2021
Przypominamy najważniejsze zasady bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych:
- wychodząc bawić się na dwór, ubieraj się stosownie do pogody, tak, aby nadmiernie nie wychłodzić swojego organizmu, a idąc na dłuższy spacer w zimowej aurze warto zaopatrzyć się w ciepły napój w termosie;
- przestrzegaj zasad poruszania się po drodze, pamiętaj o odblaskach – zimą widoczność jest bardzo ograniczona;
- podczas zabaw na śniegu, czy zjazdów na sankach, wybieraj miejsca bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych. Pamiętaj, że zimą znacznie wydłuża się droga hamowania pojazdów, zachowaj więc szczególną ostrożność będąc w pobliżu jezdni;
- przed rozpoczęciem zabawy na górce obejrzyj trasę zjazdu, usuń ewentualnie niebezpieczne przedmioty, takie jak kamienie oraz gałęzie drzew;
- ważny dla Twojego bezpieczeństwa jest też stan techniczny sanek, czy innych przedmiotów, na których zjeżdżasz - złamane szczebelki, wystające śruby lub gwoździe to poważne ryzyko wyrządzenia sobie krzywdy;
- nie ślizgaj się na chodnikach i przejściach dla pieszych, gdyż wyślizgana nawierzchnia stanowi ryzyko złamań kończyn dla innych osób;
- nie rzucaj śnieżkami w jadące pojazdy, gdyż takie zachowanie jest czynem zabronionym i może być przyczyną kolizji lub wypadku drogowego;
- korzystaj wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk, pod żadnym pozorem nie wchodź na lód zamarzniętych zbiorników wodnych, jezior, kanałów, stawów, itp. Pozornie tylko gruby lód może w każdej chwili załamać się pod Twoim ciężarem;
- kulig organizuj wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych, nie dołączaj nigdy sanek do samochodu, gdyż może się to skończyć tragicznie;
- podczas zabaw na śniegu i lodowisku pilnuj swoich wartościowych przedmiotów, jeśli to możliwe, portfel lub telefon komórkowy oddaj do depozytu lub pod opiekę zaufanej osobie.

Dla rodziców:
- jeżeli decydujesz się wysłać swoje dziecko na wyjazd zorganizowany, sprawdź dokładnie jego organizatora, upewnij się, czy wyjazd jest zgłoszony do kuratorium oświaty. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej;
- decydując się na wyjazd na narty z dzieckiem, pamiętaj o zapewnieniu maluchowi opieki, dziecko nie może poruszać się samo, bez nadzoru, po stoku;
- wybierz trasę dostosowaną do umiejętności dziecka, zrezygnuj ze stromych stoków, na których nie poradzą sobie z jazdą;
- pamiętaj, że osoby do 16. roku życia mają bezwzględny obowiązek jazdy na nartach lub snowboardzie w kasku, apelujemy jednak, aby wszyscy użytkownicy stoku stosowali się do tej zasady, pozwoli to uniknąć wielu kontuzji i problemów.

Tylko umiar, zdrowy rozsądek i ostrożność pozwolą bezpiecznie cieszyć się zimową aurą.

Żródło: http://malopolska.policja.gov.pl/


Konkurs „Baterie? Zbieram odDZIELNIE – konkurs na komiks”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na wykonanie komiksu nakłaniającego do selektywnej zbiórki baterii i akumulatorów.

Zużyte baterie i akumulatory stanowią odpad niebezpieczny, który należy przekazywać do specjalnie wyznaczonych miejsc odbioru lub Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), które następnie przekazują je do zakładów przetwarzania. W ten sposób unika się zagrożenia przedostania toksycznych substancji do środowiska i zwiększa szansę na recykling materiałów, z których wykonane są baterie i akumulatory.

Weź udział w konkursie:

1) Wykonaj dowolną techniką komiks ukazujący zalety selektywnej zbiórki baterii i akumulatorów, w formacie A4.

2) Wyślij trzy zdjęcia pracy wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres e-mail: edukacja.ekologiczna@mmconsulting.waw.pl

3) Wygraj cenny sprzęt elektroniczny!

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych do lat 18

Termin oddawania prac do sekretariatu szkoły wraz z formularzem zgłoszeniowym o oświadczeniem do Konkursu (dostępny w Regulaminie konkursu) do 30.01.2020

W Konkursie przewidziano następujące nagrody dla Zwycięzców:

Kategoria dla klas I-IV:

I miejsce: Hulajnoga elektryczna, kask
II miejsce: Tablet graficzny
III miejsce: Aparat natychmiastowy
5 wyróżnień: Smartwatch

Kategoria dla klas V-VIII:

I miejsce: Hulajnoga elektryczna, kask
II miejsce: Tablet multimedialny
III miejsce: Słuchawki bezprzewodowe
5 wyróżnień: Głośnik przenośnyWięcej informacji o konkursie: Organizator: M&M Consulting

Regulamin konkursu: TUTAJ >>
WPŁATY ZA WYŻYWIENIEWpłaty za wyżywienie pobierają
Panie INTENDENTKI w swoim biurze do 7-go każdego miesiąca
w godz. 7.00 – 14.00


Opłata za wyżywienie - STYCZEŃ:
zupy – 21 ZŁ
II dania – 42 ZŁ
obiad – 63 ZŁ
herbaty – 1,68 ZŁ
CZYTAJ więcej TUTAJ >>>


Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEZ), które zostało utworzone w 2017 r. przez Instytut Żywności i Żywienia, udostępniło materiały do wykorzystania w realizacji treści z zakresu edukacji zdrowotnej.
Na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej www.ncez.pl (http://www.ncez.pl) zamieszczone są materiały na temat żywienia dzieci i młodzieży (np. zbilansowane jadłospisy) oraz informacje o aktualnych wydarzeniach i kampaniach edukacyjnych kierowanych do rodzin i szkół.
W ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia powstało także Centrum Dietetyczne Online (CDO), czyli bezpłatna internetowa poradnia dietetyczna, do której dostęp jest możliwy poprzez stronę internetową www.poradnia.ncez.pl (http://www.poradnia.ncez.pl).
Za pośrednictwem CDO każda osoba może skorzystać z profesjonalnej konsultacji dietetycznej. W konsultacjach mogą brać udział rodzice, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom prawidłowy sposób odżywiania, zmienić niewłaściwe nawyki żywieniowe czy zastosować dietoterapię w przypadku nadwagi i otyłości.CZYTAJ więcej TUTAJ >>>
Sportowa zima

CZYTAJ: Zaproszenie do akcji i regulamin - więcej TUTAJ >>>


Nominacja do nagrody w kategorii POW ER - Edukacja szkolna

za realizację projektu pt. „Twórczy nauczyciel - twórcza szkoła”W dniu 3 grudnia 2019 roku podczas uroczystej gali, która odbyła się w Pałacu Ujazdowskim w Warszawie p. Ewa Demczuk odebrała nominację do nagrody w kategorii POW ER - Edukacja szkolna za realizację projektu pt. „Twórczy nauczyciel - twórcza szkoła”. Tegoroczny konkurs EDUinspiracje był realizowany pod hasłem: „Działam i Inspiruję”.
Nominacje i nagrody wręczali p. Minister Edukacji Dariusz Piontkowski, Dyrektor Generalny FRSE POWER dr Paweł Poszytek oraz wielokrotna mistrzyni świata w pływaniu Otylia Jędrzejczak. W konkursie EDUinspiracje wyłoniono 4 najbardziej wartościowe projekty spośród ponad pięciuset zrealizowanych projektów w tej kategorii.
Główną nagrodę zdobył Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Elblągu za realizację projektu „Autyzm – nowe wyzwania, nowe horyzonty”. Kapituła konkursowa szczególnie doceniła nasz zespół nauczycieli za działania w zakresie upowszechniania rezultatów, dzielenia się swoim doświadczeniem oraz sukcesem z innymi.
Dyrektor Generalny FRSE POWER dr Paweł Poszytek serdecznie pogratulował nominacji i życzył nauczycielom naszej szkoły, a przede wszystkim uczestnikom projektu kolejnych sukcesów - „Wierzę, że otrzymane wyróżnienie stanie się motywacją do podejmowania nowych wyzwań w programie Erasmus+” – dodał.
Cieszymy się i jesteśmy dumni z nominacji, a przed nami nowe wyzwania – Zagraniczna mobilność uczniów, którą będziemy realizować w latach 2020 - 2021.

Więcej informacji o konkursie na stronie http://eduinspiracje.org.pl/mgr Ewa Demczuk
WPŁATY ZA WYŻYWIENIEWPŁATY ZA WYŻYWIENIE POBIERAJĄ PANIE INTENDENTKI W SWOIM BIURZE

W GODZ. 7.00 – 14.00

DO 7-go KAŻDEGO MIESIĄCA

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE LISTOPAD:

ZUPY – 27 ZŁ

II DANIA – 57 ZŁ

OBIAD – 85,50 ZŁ

HERBATY – 2,28 ZŁ
Nowości czytelniczeBiblioteka wzbogaciła się o nowe książki. Zakupiono je w czasie trwania Targów Książki.
Składamy serdeczne podziękowania Radzie Rodziców i sponsorowi,
dzięki którym na półkach naszej biblioteki pojawiły się ciekawe tytuły dla starszych i młodszych.
WPŁATY ZA WYŻYWIENIEWPŁATY ZA WYŻYWIENIE POBIERAJĄ PANIE INTENDENTKI W SWOIM BIURZE

W GODZ. 7.00 – 14.00

DO 7-go KAŻDEGO MIESIĄCA

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE PAŹDZIERNIK:

II DANIA – 69 ZŁ

OBIAD - 103,50 zł

ZUPY – 34,50 ZŁ

HERBATY – 2,76 ZŁ


 • Książkowa lista przebojów

  mgr M. Formas

  W dniach 7-9 października chętni uczniowie brali udział w głosowaniu na ulubioną książkę. W ten sposób stworzyli listę 38 książek. Najwięcej głosów zdobyły:

  I miejsce - "Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa" C.S.Lewis
  II miejsce - seria książek o przygodach Harrego Pottera autorstwa J.K. Rowling
  III miejsce - "Ania z Zielonego Wzgórza" L.M. Montgomery.

  Na dalszych miejscach uplasowały się:
  - "W pustyni i w puszczy" H. Sienkiewicz
  - "Chłopcy z placu Broni" F. Molnar
  - "Hobbit, czyli tam i z powrotem" J.R.R. Tolkien
  - "Bella i Sebastian" C. Aubry
  - seria książek "Magiczni przyjaciele" autorstwa P. Harrison
  - "Tajemniczy ogród" F. H. Burnett
  - "Akademia Pana Kleksa" J. Brzechwa

  Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu i zachęcamy do sięgania po książki.

  Pamiętajmy "CZYTANIE OTWIERA DRZWI NASZEJ WYOBRAŹNI".

Terminy zebrań z rodzicami
Warunki szczególne do ubezpieczenia NNW Hestia Biznes dla dzieci i młodziezy w wieku do 25 lat na rok szkolny 2019/2020- warunki ubezpieczenia
VII Bieg po serce Zbója

bieg

Oświadczenie Rodziców
Karty zgłoszeń

Drodzy Rodzice zgodnie z przeprowadzonymi z Wami rozmowami i życzeniami umieszczamy poniżej karty zgłoszeń:

1. Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę szkolną - pobierz tutaj >>

2. Karta zgłoszenia dziecka - żywienie na stołówce szkolnej - pobierz tutaj >>
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2019/1920 – 02.09.2019 r.:

godz. 8:00 - msza św. w kościele św. Jakuba w Rzykach

godz. 9:00 - spotkanie klas I - VIII oraz zerówki na sali gimnastycznej, po spotkaniu w hali sportowej uczniowie udają się z wychowawcami do przydzielonych sal
Nowy plan zajęćKliknij w powyższą grafikę, by przejść na stronę z planem zajęć

Zapraszamy do pobrania grafik planu zajęć (można wydrukować i wypełnić):


Listy grup przedszkolnych i klas pierwszych

1. Listy grup przedszkolnych - ZERKNIJ TUTAJ
2. Lista uczniów: klasa 1a - ZERKNIJ TUTAJ
3. Lista uczniów: klasa 1b - ZERKNIJ TUTAJ
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

1. Szkolny zestaw podręczników dla nauczania zintegrowanego obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020 - ZERKNIJ TUTAJ
2. Szkolny zestaw podręczników dla klasy IV obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020 - ZERKNIJ TUTAJ
3. Szkolny zestaw podręczników dla klasy V obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020 - ZERKNIJ TUTAJ
4. Szkolny zestaw podręczników dla klasy VI obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020 - ZERKNIJ TUTAJ
5. Szkolny zestaw podręczników dla klasy VII obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020 - ZERKNIJ TUTAJ
6. Szkolny zestaw podręczników dla klasy VIII obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020 - ZERKNIJ TUTAJ
PODZIĘKOWANIA

"Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi”. JP II

Serdeczne podziękowania kieruję na ręce Pana dyrektora szkoły Andrzeja Janusa oraz Grona Pedagogicznego szkoły w Rzykach,
za wydelegowanie mojej córki Julity na wymianę międzynarodową do Buriacji.
W szczególności bardzo dziękuję Panu Krzysztofowi Paczyńskiemu.
Motywacja z Jego strony sprawiła, że podjęłam szybką, ale i trudną decyzję dotyczącą zgody na wyjazd Julity do Buriacji.

Dziękuję wszystkim za okazaną pomoc, zaangażowanie w podróż mojej córki na daleką Syberię.
Dzięki Wam, mogła ona przeżyć wspaniałe, niezapomniane chwile,
nawiązać nowe znajomości z rówieśnikami, poznać i zobaczyć kulturę tego kraju.
Doświadczyła wielu ciekawych wrażeń, które zapamięta do końca życia.


Edyta Noga
Podziękowania
ROZPOCZYNAMY NABÓR UCZESTNIKÓW – W KLASCH V, VI i VII ZSS W RZYKACH - DO PROJEKTU „ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW”,
KTÓRY BĘDZIE REALIZOWANY W 4 KRAJACH EUROPY: MALTA, CYPR, HISZPANIA I FINLANDIA, W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.

CO TO JEST MOBILNOŚĆ? PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE „ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW”

Mobilność to zagraniczny wyjazd uczniów i nauczycieli do wybranych krajów Europy. Projekt ”Umysły przyszłości” ukierunkowany jest na rozwój umysłowy i społeczny uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej; jest kontynuacją wcześniejszych przedsięwzięć realizowanych przez nauczycieli naszej szkoły, w ramach projektu ”Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w latach 2016-2018. Ideą przewodnia˛ projektu jest promowanie nauki języków obcych, przełamywanie szkolnych barier w uczeniu się, poznawanie historii, cudów natury, architektury, kultury, a także tradycji i zwyczajów krajów goszczących. Szczegółowe informacje: http://power.frse.org.pl/

ILE KOSZTUJE?

Wszystkie środki finansowe dla uczniów – przejazd na lotnisko, ubezpieczenie, podróż samolotem, pobyt w hotelu i wyżywienie za granicą, zajęcia szkolne i pozaszkolne oraz wycieczki w krajach mobilności - zabezpiecza Beneficjent projektu - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

KIEDY I JAK BĘDZIEMY REALIZOWAĆ PROJEKT?

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wniosków, projekt będzie realizowany od czerwca 2019 r. do maja 2020 r.; pierwsza mobilność – wrzesień 2019 r. Tygodniowe wyjazdy do 4 krajów będą odbywać się w 12-osobowych grupach pod opieką 3 nauczycieli naszej szkoły (dla każdej grupy).

DLACZEGO? - CELE PROJEKTU

- rozwijanie postawy obywatelskiej, ciekawości świata, poznawanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego Europy;
- motywowanie do nauki języka angielskiego i innych języków obcych;
- doskonalenie sprawności posługiwania się technologia˛ informacyjno-komunikacyjną;
- kształtowanie sprawności umysłowych wspomagających uczenie się- nowe metody i praktyki uczenia się;
- integracja europejska młodzieży w ramach wspólnych zajęć;

CO BĘDZIEMY ROBIĆ? - DZIAŁANIA W ZAGRANICZNYCH PLACÓWKACH

1. Zajęcia szkolne: j. angielski, informatyka, sztuka (muzyka i plastyka), laboratoria i doświadczenia naukowe, zajęcia sportowe, teatr i drama.
2. Zajęcia pozaszkolne: zajęcia sportowe, gry i zabawy integracyjne, warsztaty terapeutyczne, kulinarne i artystyczne – poznawanie folkloru i rodzimych tradycji Malty, Hiszpanii, Cypru i Finlandii.
3. Wycieczki krajoznawcze i edukacyjne w celu poznawania dziedzictwa naturalnego i kulturowego goszczącego kraju.
4. Wspólne projekty, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami w międzynarodowych grupach rówieśników: rozmowy, seminaria, wykłady, prezentacje systemów edukacyjnych w krajach mobilności.

JAKIE BĘDĄ EFEKTY? - PRZEWIDYWANE REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU

- wzrost umiejętności uczenia się, pewności siebie, zadowolenia i satysfakcji;
- poznanie nowych mediów, technologii i narzędzi ICT z włączeniem programowania, kodowania i robotyki;
- stopniowa poprawa umiejętności językowych przez zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego i poznanie nowych metod uczenia się języków obcych;
- promocja szkoły i swojej miejscowości w środowisku regionalnym, krajowym i europejskim;
- integracja młodzieży z różnych części Europy - równe traktowanie dzieci i młodzieży z różnych środowisk kulturowych;

Uczniowie zainteresowani projektem, proszeni są o oddanie p. K. Paczyńskiemu zgłoszenia pisemnego, potwierdzonego zgodą rodziców, do dnia 15 marca 2019 r.
Po tym terminie nie będzie już możliwości zakwalifikowania się do mobilności.


ZGODA RODZICA - do pobrania >> TUTAJ >>

Zespół projektowy:
Dyrektor Szkoły – osoba prawna projektu
Ewa Demczuk – szkolny koordynator projektu
Krzysztof Paczyński, Iwona Pikoń, Katarzyna Dusik-Szlósarczyk – osoby odpowiedzialne za rekrutację uczniów.
Regionalny Program Stypendialny

Regionalny Program Stypendialny


Celem projektu pn. Regionalny Program Stypendialny nr RPMP.10.01.05-12-0209/16 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości poprzez wsparcie stypendialne.

Stypendium będzie przyznawane na okres roku szkolnego (od 1 września do 31 sierpnia) z przeznaczeniem na realizację przez ucznia, pod okiem opiekuna dydaktycznego, jego indywidualnego planu rozwoju w obszarze przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i/lub przedsiębiorczości.

Szczegółowe zasady rekrutacji będą każdorazowo określane w regulaminie udzielania stypendiów i ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie stypendiów na dany rok szkolny.

Więcej - czytaj TUTAJ >>
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

1. INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ZARZĄDZENIE NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych oraz do publicznych szkół dla dorosłych i publicznych szkół policealnych

Załącznik Nr 1:
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.


Załącznik Nr 2:
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy I publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.


Załącznik Nr 3:
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy I publicznej szkoły policealnej na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.

2. INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM

ZARZĄDZENIE NR 10/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum

Załącznik Nr 1:

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, tj.: dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.


Załącznik Nr 2:
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.
Informacja w sprawie rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Andrychów na rok szkolny 2019/2020


Dzieci uczęszczające już do przedszkola, których rodzice złożą deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji.

Deklaracje kontynuacji składane są w okresie od 22.02.2019 r. do 28.02.2019 r. w godzinach pracy przedszkola.

Złożenie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji do innego przedszkola.

Jeżeli rodzic decyduje się na zmianę przedszkola, do którego obecnie uczęszcza dziecko, to nie składa w nim deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego. Dziecko natomiast, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego po raz pierwszy. W razie nieprzyjęcia dziecka do nowego przedszkola, w dotychczasowym nie będzie dla niego zarezerwowanego miejsca.

Rekrutacja do przedszkoli dotyczy dzieci urodzonych w latach 2013-2016 zamieszkałych na terenie Gminy Andrychów.

Więcej na temat REKRUTACJI do przedszkola >> TUTAJ >>
V edycja programu Wszystkie Kolory Świata


Miło nam poinformować, że nasza szkołą przystąpiła do V edycji programu Wszystkie Kolory Świata, projektu edukacyjnego UNICEF.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dzieci i uczniów do udziału w akcji, zachęcamy do włączenia się w działania rodziców, dziadków i opiekunów, których wsparcie w tym projekcie będzie nieocenione.

Pamiętaj! Szmaciana laleczka może uratować życie dziecka.

Więcej na temat V edycji programu Wszystkie Kolory Świata >> TUTAJ >>


Poniżej zamieszczamy dla nauczycieli wychowawców materiały, które można wykorzystać w pracy na zajęciach z uczniami:

- Szczepienia

- Prezentacja projektu

- Propozycje scenariuszy zajęć

- Demokratyczna Republika Konga - Film

- Indie - Film

- Marzenia - Film
OGŁOSZENIE

Informacja dla rodziców uczniów ZSS w Rzykach dotycząca możliwości udzielenia pomocy dzieciom zagrożonym uzależnieniem lub borykających się z takim problemem.

FUNDACJA ZAPOBIEGANIA I RESOCJALIZACJI UZALEŻNIEŃ "NADZIEJA"

Adres ośrodka: 43-346 Bielsko-Biała ul. Barkowska 167C

tel.: 033 816 07 67 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00)

fax: 33 487 67 34

e-mail: fundacja@nadzieja.bielsko.pl

http://www.nadzieja.bielsko.pl/info/punkt-konsultacyjny
Materiały edukacyjne na 100 lat NIEPODLEGŁOŚCI - klasy 1-3

Polecamy materiały, opublikowane przez wydawnictwo MAC, autorstwa m.in. naszej nauczycielki p. mgr Ewy Demczuk,
które można wykorzystać w klasach 1-3 na zajęciach o tematyce 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości:

100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ - Scenariusz uroczystości szkolnej dla klas 1-3 [POBIERZ]

Słuchowisko: Dorota Baścik-Kołek Rozmowa ze starszym bratem [POBIERZ]
Lektorzy: Emilia Wiecha, Paweł Kowalski
Nagrania zrealizowano w studiu muzycznym: Andrzeja Wolskiego


100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ - Galeria zdjęć z Józefem Piłsudskim [POBIERZ]

100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ - Plansze [POBIERZ]
Oczyszczacz powietrza w przedszkolu w Rzykach

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.
OGŁOSZENIEKLAUZULA INFORMACYJNA RODO

DLA RODZICÓW

Zapoznaj się TUTAJ >>
OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, że już od 01 lipca 2019 r. można składac wnioski:

• Program "Rodzina 500+"
• "Dobry start" dla ucznia (jednorazowo 300 zł)
• Świadczenia rodzinne
• Fundusz alimentacyjny

Wnioski o świadczenia można złożyć bez wychodzenia z domu za pomocą m. in. Bankowości elektronicznej.
Wystarczy zalogować się na swoje konto bankowe i odnaleźć odpowiednią zakładkę (np: „Rodzina 500+”).

Tą drogą będzie też można wysyłać niezbędne załączniki. Oznacza to,że drogą elektroniczną można złożyć wniosek także na pierwsze dziecko.

Sama procedura wypełnienia i wysłania wniosku przez internet jest prosta, szybka i wygodna (bez wychodzenia z domu i czekania w kolejkach). Wnioski w formie tradycyjnej przyjmowane będą od 01 sierpnia 2019 r.Logopeda ... przyjaciel czy wróg?

W trosce o prawidłowy rozwój mowy naszych dzieci, przy okazji przypadającego 6 marca europejskiego dnia logopedy,
chciałabym zwrócić uwagę rodziców na problem wad wymowy.
Dzieci rozpoczynające od września naukę w pierwszej klasie stają przed nie lada
wyzwaniem. Nowi nauczyciele, nowe otoczenie i nowe oczekiwania.
To dla nich bardzo duży stres. Mają przed sobą sporo zadań.
Będą się uczyć nie tylko czytać, pisać i liczyć, ale muszą uważnie słuchać,
wyrażać emocje, porządkować pojęcia, zapamiętywać i komunikować się z rówieśnikami.
Nauczmy nasze dzieci rozmawiać, opowiadać i słuchać – to niezwykle ważne
dla każdego pierwszoklasisty. Uczeń rozpoczynający swoją przygodę ze szkołą powinien mieć w pełni rozwinięty system językowy, myślenie i wyobraźnię.
Szanujmy jego potrzeby, wzmacniajmy sukcesy. Jeżeli jednak nasze dziecko ma problemy z płynnym mówieniem, wymawianiem niektórych głosek, dajmy mu wsparcie!

Wizyta u logopedy jest niezbędna w przypadku, jeśli rodzic zauważy, że rozwój mowy dziecka jest nieprawidłowy, odstający od rówieśników, a także,
kiedy dziecko nieprawidłowo wymawia pewne głoski. Korygowanie wad wymowy lub powodujących je wad zgryzu czy wad anatomicznych jest bardzo ważne,
gdyż niewyleczone mogą utrudniać dziecku przyswajanie pisania i czytania.
Warto zaznaczyć, że wiek przedszkolny jest okresem największego
rozwoju mowy dziecka – jest to czas, w którym najlepiej rozwijać mowę
jak i usuwać wszelkie nieprawidłowości.
Wcześnie podjęta terapia logopedyczna, pozwala na osiągnięcie jak najlepszych wyników
w nauce szkolnej w początkowym etapie edukacji !!!

Katarzyna Stasiowska-Jarosz


Zmiany w organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

od 1 września 2017 r.


Więcej tutaj >>


Akcja edukacyjna dla Ciebie

Projekt będzie realizowany od 01.09.2017 r. do 31.07.2019 r., a jego celem jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach.

W projekcie udział wezmą uczniowie klas VII, VIII oraz oddziałów gimnazjalnych w Szkołach Podstawowych w Sułkowicach-Łęgu, w Rzykach i w Targanicach.

Oferta w ramach projektu jest bezpłatna.

Rozwijanie kompetencji uczniów gimnazjum w Rzykach:

 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki „Nie taka matematyka straszna”.
 • Zajęcia rozwijające „Młodzi tropiciele – odkrywamy przyrodę wszystkimi zmysłami”.
 • Zajęcia rozwijające „Zostań współczesnym Prometeuszem – odkryj tajemnice przyrody”.
 • Zajęcia rozwijające „Kółko biologiczne”.
Więcej informacji można znaleźć tutaj >>

KARTA SZKOLNA

Santander Bank Polska S.A.

BEZPIECZNA SZKOŁA
NOWOCZESNA SZKOŁA

Nasza szkoła uczestniczy w Programie Karta Szkolna, realizowanym przez Santander Bank Polska S.A.

Cele projektu:

- Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole
- Promocja nowoczesnej szkoły
- Edukacja ekonomiczna
- Wsparcie aktywnych szkół


Karta Szkolna może pełnić jednocześnie wiele funkcji: klucza, identyfikatora szkolnego, karty bibliotecznej, biletu komunikacji miejskiej, a także elektronicznej portmonetki (po wcześniejszym zasileniu).
Aby wejść do szkoły należy posłużyć się Kartą Szkolną dostarczoną przez Bank Zachodni WBK S.A.
Każde wejście i wyjście jest rejestrowane.
Więcej informacji nt. programu Karta szkolna dostępna jest TUTAJ

„KARTA DUŻEJ RODZINY”
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

WIĘCEJ nt. Karty dużej rodziny TUTAJ

Uwaga: Zmiana wzoru wniosku Karty Dużej Rodziny
http://ops.andrychow.eu/zmiana-wzoru-wniosku-karty-duzej-rodziny/

Zarządzenie Dyrektora ws. darmowego podręcznika

POBIERZ

Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników

Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 realizowane będzie zadanie zapewnienia uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

TUTAJ dostępny: Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego uczniom szkół podstawowych.

Procedury Niebieskiej Karty w Oświacie

Pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

POBIERZ


O szkole

W skład Zespołu Szkół Samorządowych
w Rzykach wchodzą:
- Przedszkole Publiczne,
- Szkoła Podstawowa im. Mariana Kowalskiego
- Gimnazjum

Godne uwagi


Pogoda w naszym regionie

Adres

Zespół Szkół Samorządowych
Rzyki, os. Szczęśniaki 1
34-125 Sułkowice
Tel (33) 875 15 20


O stronie

Do prawidłowego działania strony potrzebny jest Adobe Shockwave Player